Nahoru
Domů O nás pracovnělék. služby Preventivní prohl. Legislativa Očkování Dokumenty Mapa Aktuálně 

Centrum pracovního lékařství s.r.o.
MUDr. Blanka Matúsová

Šumperk

Nestátní zdravotnické zařízení se specializací v oboru pracovní lékařství

Zpět

Pracovnělékařské služby

Na našem pracovišti poskytujeme komplexní pracovnělékařské služby (dále PLS):

  1. preventivní lékařské prohlídky, vč. doplňkových vyšetření, která se provádějí jednak pro zaměstnance našich smluvních zaměstnavatelů, ale i pro jiná zdravotnická zařízení. Patří sem audiometrie screeningová (u rizika hluku), spirometrie (u rizika prašnosti), chladové testy a prstová plethysmografie ( u rizika vibrací).
  2. poradenskou činnost v oblasti pracovnělékařské péče pro zaměstnavatele, zaměstnance a odborové organizace
  3. dohled na pracovištích u smluvních zaměstnavatelů.

Činnosti spojené s výkonem pracovnělékařské péče vykonává erudovaný tým odborníků s dlouholetou praxí v oboru pracovní lékařství. Máme moderní a pravidelně ověřované přístrojové vybavení.

Pro komplexnost našich služeb úzce spolupracujeme s odborníky v oboru neurologie, otorinolaryngologie, očního lékařství, plicního lékařství, alergologie a radiodiagnostiky. Analýzy odebraných vzorků biologického materiálu v rámci BET pro naše smluvní klienty provádí laboratoře BET Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě. Spolupracujeme rovněž s Klinikou pracovního lékařství FN v Olomouci.